Praktijk psychiatrie en
psychotherapie te Utrecht

Psychiater Tekleh Zandi

 

Al enkele jaren werk ik in mijn eigen praktijk als een vrijgevestigd psychiater. Het voordeel hiervan is dat u vanaf de intake alleen met mij als uw behandelaar te maken hebt.

Mensen met een goede en deskundig gestelde diagnose en daarop afgestemde behandeling zetten al een grote stap richting herstel zonder dat daar altijd een langdurige behandeling bij een GGZ instelling voor nodig is. Zelfs bij ernstige psychiatrische aandoeningen is het voor de patiënt en zijn/haar familie van groot belang om zo snel mogelijk duidelijk en helder te weten wat er precies te doen valt en wat de mogelijkheden zijn. Vage uitspraken vergen alleen maar kracht en energie van alle betrokkenen. Deskundige, betrokken en persoonlijke zorg is hierbij cruciaal.

Wanneer het nodig is werk ik samen met verschillende professionals uit de eerste en tweedelijns zorg.

Ik spreek ook Engels, Farsi (Perzisch) en redelijk goed Turks.

Al vele jaren werk ik in mijn eigen praktijk als een vrijgevestigd psychiater. Het voordeel hiervan is dat u vanaf de intake alleen met mij als uw behandelaar te maken hebt.

Mensen met een goede en deskundig gestelde diagnose en daarop afgestemde behandeling zetten al een grote stap richting herstel zonder dat daar altijd een langdurige behandeling bij een GGZ instelling voor nodig is. Zelfs bij ernstige psychiatrische aandoeningen is het voor de patiënt en zijn/haar familie van groot belang om zo snel mogelijk duidelijk en helder te weten wat er precies te doen valt en wat de mogelijkheden zijn. Vage uitspraken vergen alleen maar kracht en energie van alle betrokkenen. Deskundige, betrokken en persoonlijke zorg is hierbij cruciaal.

Wanneer het nodig is werk ik samen met verschillende professionals uit de eerste en tweedelijns zorg.

Ik spreek ook Engels, Farsi (Perzisch) en redelijk goed Turks.

Meer informatie over Tekleh Zandi

In 2000 heb ik mijn artsendiploma aan de Universiteit Utrecht behaald. Bij GGZ Altrecht heb ik mijn specialisatie tot psychiater gevolgd. Daarbij heb ik een wetenschappelijke studie onder psychotische patiënten bij de afdeling psychiatrie UMC Utrecht verricht onder begeleiding van prof. R. Kahn. Onder leiding van prof. W. van den Brink heb ik bij de Universiteit van Amsterdam mijn proefschrift verdedigd en de graad van doctor behaald.  Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NvVP), van de vereniging van zelfstandig gevestigd psychiaters (ZGP) en lid van de vereniging van Vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters (VUP). Eerder ben ik lid van de klachtencommissie van GGZ Centraal en plaatsvervanger geneesheer directeur GGZ Centraal geweest.

Ik sta in het BIG-register geregistreerd onder nummer 39052284601.

Behandeling en Visie

Diagnostiek is cruciaal bij psychiatrische problematiek. Psychiatrische aandoeningen kunnen in de regel niet door iedere hulpverlener eenvoudig op basis van klachten worden vastgesteld. Nu bij psychiatrische stoornissen geen beeldvormende of laboratoriumonderzoeken mogelijk zijn is een zo goed mogelijk diagnostisch gesprek essentieel. Farmacotherapie bij psychiatrische aandoeningen is ingewikkelder dan het lijkt. Bij een keuze van de juiste medicijnen kan een niet-passende dosis van medicatie het gewenste effecht daarvan weglaten. De noodzaak van psychotherapie moet tijdig wordt vastgesteld. Hiervoor is psychiatrische expertise nodig om op tijd de gepaste aanpassingen aan de behandeling goed te laten verlopen. Herstel kijkt niet alleen naar wat iemand aan stoornissen (gedachten, gevoelens en gedragingen) mankeert maar ook naar hoe iemand in elkaar zit (gedachten, gevoelens en gedragingen). Hierbij is het zeer belangrijk om niet alleen de tekortkomingen te achterhalen maar ook iemands krachten en kwaliteiten ten einde de mogelijke problemen te compenseren.