Wachttijden

Wachttijden

De praktijk hanteert geen wachtlijst, niet voor intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. Wanneer er ruimte is voor nieuwe aanmeldingen kunt u voor alle diagnosegroepen binnen 8 tot 12 weken terecht en de behandeling kan dan direct van start gaan. Als er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen, wordt u verwezen naar de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekering. De mate waarin dit het geval is, hangt af van het aantal personen dat in behandeling is en de intensiteit van hun behandeling. Dit kan per week veranderen. Het hangt ook af van het omzetbudget dat uw zorgverzekeraar heeft ingekocht. Als u een mail stuurt, krijgt u zo snel mogelijk bericht over de stand van zaken. Vergeet dan niet te vermelden bij welke maatschappij u verzekerd bent.