Behandelaanbod

Diagnostiek

Praktijk staat open voor psychiatrische problemen die zich kunnen uiten in de vorm van symptomen als depressie, angst, fobie, trauma, neerslachtigheid, spanningsgerelateerde lichamelijke verschijnselen, slaapproblemen, piekeren, onzekerheid, vermoeidheid, ADHD, ADD maar ook in de vorm van problemen op het werk, relatie en sociaal functioneren in het algemeen.

Farmacotherapie

Met geschikte medicatie is het tegenwoordig mogelijk psychische klachten op verschillende terreinen te behandelen dan wel te verminderen. Het is van belang dit op tijd, goed en doelmatig te doen.

Steunende structurerende behandeling

Hierbij leren mensen beter hun eigen grenzen en beperkingen te kennen. Het is belangrijk niet alleen je eigen tekortkomingen in de gaten te hebben maar juist te weten wat je sterke kanten zijn en daarbij te proberen de beperkingen te compenseren. Dit kan grote kansen in het leven bieden. Je weet dan beter signalen te herkennen die je uit balans kunnen brengen. Je kan leren met anders denken de gevoelens kunnen veranderen en het verwerken van de pijnlijke gevoelens en ervaringen makkelijker worden.  

Begeleiding bij relatie en werk gerelateerde problemen (sociale problemen) U kunt ook terecht voor hulp bij relatieproblemen dan wel werkgerelateerde problemen die niet rechtstreeks aan een psychiatrische aandoening gerelateerd zijn of voor advies en begeleiding bij problemen op het werk. Herstel werkt samen met eerstelijnspsychologen en een systeemtherapeut die zo nodig de vervolg behandeling over kunnen nemen.

EMDR

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een traumatische of ingrijpende ervaring in het verleden die ook thans nog problemen oplevert, kan EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) de aangewezen behandelmethode zijn om deze trauma’s dan wel andere vervelende ervaringen te verwerken. Deze behandeling kan zelfstandig, maar soms ook in combinatie met farmacotherapie, bijzonder goede resultaten opleveren. 

E-Health

In overleg kan de behandeling gecombineerd worden met E-health modules in vorm van educatie, oefeningen, dagboeken en/of probleem-specifieke modules.

Second Opinion

Indien u vragen heeft over een lopende behandeling elders kunt u bij mij terecht voor een second opinion. Een van de belangrijkste aspecten van mijn promotie onderzoek ging over het belang van goed diagnose stellen. De diagnose is de basis van de behandeling. Met een foute diagnose kan men soms jaren lang een verkeerde behandeling inclusief verkeerde medicijnen krijgen. Dit kan het psychisch welzijn en het leven op vele fronten schade toebrengen. Een reeds gestelde diagnose en de daarop gebaseerde behandeling kan Herstel in het kader van een second opinion beoordelen. 

Beperkingen van de praktijk

Voor de volgende zaken kunt u zich beter wenden tot een daarin gespecialiseerde psychiater of instelling:

· psychiatrische problemen bij kinderen.
· verschijnselen van dementie.
· problemen samenhangend met een verstandelijke handicap.
· overmatig middelengebruik

Crisishantering

De zorgverzekeraars hebben de regionale crisiszorg in de regio Utrecht uitsluitend ingekocht bij GGZ Altrecht. Dit neemt niet weg dat als u spoedeisende hulp nodig hebt, tijdens kantoortijden kunt mij mailen of bellen. Indien gesprekken bij mij niet volstaat kan in overleg met u de crisisdienst worden ingeschakeld. Buiten kantoortijden is de huisartsenpost eerste aanspreekpunt. U kunt dan het behandelplan dat u in bezit heeft gebruiken als informatieoverdracht. In de vakantie op andere langdurende periodes van afwezigheid is er tijdens kantoortijden een waarnemend psychiater bereikbaar. De gegevens van de waarnemer staan genoemd op mijn site of het automatische afwezigheidsbericht van de e-mail.