Kosten

GGZ

Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de basis generalistische GGZ en de specialistische GGZ. De zorg vanuit de praktijk valt uitsluitend onder de specialistische GGZ, die betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekeraar. voorwaarde voor betaling is dat u verwezen bent door de huisarts naar de specialistische GGZ en dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie niet werkzaam zijn gebleken of dat dit door de huisarts in samenspraak met u als niet kansrijk wordt ingeschat. De verwijzing van de huisarts is geldig vanaf de datum van afgifte. Het is van belang dat de eerste afspraak plaatsvindt na de datum van afgifte van de verwijzing.

Onverzekerde zorg

Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis, arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM-IV classificatie, dan komt de behandeling voor eigen rekening. voor deze omstandigheden geldt een uurtarief van 135 euro (100 euro per zitting van 3 kwartier). Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, dus de kosten van de kennismaking zullen door de zorgverzekering betaald worden, met aftrek van het eigen risico. Zorg zonder geldige verwijzing voor specialistische GGZ is onverzekerde zorg. De kosten daarvan komen voor eigen rekening.

Steunende structurerende behandeling

Hierbij leren mensen beter hun eigen grenzen en beperkingen te kennen. Het is belangrijk niet alleen je eigen tekortkomingen in de gaten te hebben maar juist te weten wat je sterke kanten zijn en daarbij te proberen de beperkingen te compenseren. Dit kan grote kansen in het leven bieden. Je weet dan beter signalen te herkennen die je uit balans kunnen brengen. Je kan leren met anders denken de gevoelens kunnen veranderen en het verwerken van de pijnlijke gevoelens en ervaringen makkelijker worden. Begeleiding bij relatie en werk gerelateerde problemen (sociale problemen) U kunt ook terecht voor hulp bij relatieproblemen dan wel werkgerelateerde problemen die niet rechtstreeks aan een psychiatrische aandoening gerelateerd zijn of voor advies en begeleiding bij problemen op het werk. Herstel werkt samen met eerstelijns psychologen en een systeemtherapeut die zo nodig de vervolg behandeling over kunnen nemen.

EMDR

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een traumatische of ingrijpende ervaring in het verleden die ook thans nog problemen oplevert, kan EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) de aangewezen behandelmethode zijn om deze trauma’s dan wel andere vervelende ervaringen te verwerken. Deze behandeling kan zelfstandig, maar soms ook in combinatie met farmacotherapie, bijzonder goede resultaten opleveren. 

E-Health

In overleg kan de behandeling gecombineerd worden met E-health modules in vorm van educatie, oefeningen, dagboeken en/of probleem-specifieke modules.

Rechtstreekse declaraties bij uw verzekeraar

Wanneer de praktijk een contract met uw verzekeraar heeft zorgen wij voor de administratieve afwikkeling en hebt u geen omkijken naar uw declaraties. Uw declaratie wordt wel – zoals alle tweedelijns behandelingen – met uw eigen risico verrekend en dit eigen risico brengt de zorgverzekeraar bij u in rekening.

Vergoedingen

Met de meeste grote ziektekostenverzekeraars heeft de praktijk een overeenkomst voor rechtstreekse vergoeding voor hun verzekerden, behalve met CZ en Menzis groepen. Uiteraard bent u welkom voor de behandeling zelfs als Herstel geen contract heeft met uw verzekeraar. In dit geval krijgt u zelf de rekening thuis die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Afhankelijk van uw polis vergoedt uw verzekeraar een bepaald percentage van de kosten. Bij een restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar vaak alle kosten terwijl bij een natura polis alleen een deel wordt vergoed. Check dit alstublieft van tevoren bij uw verzekeraar en laat mij weten als u problemen met de finaciering hebt. Over de betaling van uw behandeling of uw begeleiding kunnen wij samen afspraken maken.

Crisishantering

De praktijk heeft een contract met de volgende verzekeraars:
1- Achmea (Verzekeringscombinatie Centraal Beheer Achmea, Interpolis, ZilverenKruis Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Avéro Achmea, De Friesland)
2- DSW (Verzekeringscombinatie DSW en Stad Holland Zorgverzekeraar)
3- Multizorg (Verzekeringscombinatie ASR, De Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo, ONVZ, VvAA, PNO zorg, Salland, Holland Zorg, Energiek, Zorg & Zekerheid, IAK Volmaakt, Caresco, Aevitae)
4- Coöperatie VGZ (Verzekeringscombinatie VGZ, IZA, IZZ, Univé , UMC, Cares Gouda)

Bent u verzekerd bij CZ en Menzis verzekeringen met een resitutie polis dan worden uw kosten volledig vergoed.

Een second opinion, terwijl u elders in behandeling bent, wordt niet door alle verzekeraars vergoed.
Begeleiding en advies, niet gerelateerd aan een psychiatrische aandoening, wordt in principe niet door uw verzekeraar vergoed.

Herstel verschaft u deze informatie naar beste weten. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Bij twijfel dient u uw eigen verzekeraar te raadplegen.