Aanmelden

Procedure

U kunt zich aanmelden per e-mail onder vermelding van uw naam. Ik zal proberen zo snel mogelijk per mail of telefonisch contact met u op te nemen. Voor dit gesprek heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Na een intakegesprek krijgt u een vragenlijst om in te vullen, als uitgangspunt voor het eerste gesprek. Hiertoe ontvangt u per mail een vragenlijst van Embloom, een door de NVvP aanbevolen softwareleverancier. Privacy is steeds gewaarborgd.
De huisarts wordt van het behandelplan op de hoogte gesteld, tenzij hier bezwaar tegen gemaakt wordt.