Kwaliteit

Kwaliteit

De praktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp.  Jaarlijks of aan het einde van de behandeling wordt u verzocht een tevredenheidsvragenlijst in te vullen.
De praktijk neemt deel aan maandelijkse intervisie bijeenkomsten met andere ZGP. Uw behandeling kan daarin anoniem worden besproken. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding vormen voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of een vraag van u bij de intervisie kan worden ingebracht.
De ZGP wordt in het kader van de herregistratie als psychiater elke 5 jaar door een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bezocht en getoetst op de inhoud van de geboden zorg, de organisatie van de zorg en de bejegening. Onderdeel hiervan is een tevredenheidsonderzoek onder patienten, verwijzers en samenwerkingspartners. Voorts dient de praktijkhouder minimaal 40 uur per jaar te besteden aan bij- en nascholing.

Statuut

De praktijk heeft een kwaliteit statuut.
Deze kunt u hier bekijken.